Προσθέστε υπότιτλο εδώ

CERN Glogster

Αρχικά μιλήσαμε για το CERN. Ζητήθηκε από τους μαθητές να βρουν πληροφορίες για το ευρωπαϊκό αυτό εργαστήριο, τις οποίες αποθήκευσαν σε συσκευές μορφής στικ, που βασίζονται σε μνήμη flash. Οι μαθητές αποθήκευσαν φωτογραφίες, αρχεία κειμένου, και διαδικτυακούς συνδέσμους που αναφέρονται στο CERN. Αφού συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια διαδραστική αφίσα, με τη βοήθεια του υπολογιστή της τάξης και του web 2.0 εργαλείου, το Glogster.

Το Glogster Edu είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν δωρεάν διαδραστικές αφίσες.  Η ψηφιακή αφίσα ή αλλιώς το glog αποτελεί την αφίσα του 21ου αιώνα. Είναι ένα web 2.0 εργαλείο που επιτρέπει στο δημιουργό του να προσθέσει εικόνες, βίντεο, ήχο, κείμενο και γραφικά.  Πρόκειται ουσιαστικά για μια ψηφιακή αφίσα όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με το περιεχόμενο. Οι αφίσες που δημιουργούνται με αυτό το εργαλείο, μπορούν να διαμοιράζονται είτε μέσα από την ιστοσελίδα σε άλλους χρήστες, είτε να ενσωματώνονται σε άλλες ιστοσελίδες και blogs. Επίσης οι αφίσες μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σε μορφή αρχείου εικόνας.

Βασικός στόχος της παραπάνω δράσης είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για το ευρωπαϊκό εργαστήριο CERN, να μάθουν για το λόγο ύπαρξής του και το ρόλο που παίζει στην ανώτερη τεχνική εκπαίδευση.

Επιμέρους στόχοι είναι:

Οι μαθητές:

  • Να περιηγηθούν σε ιστότοπους και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το CERN.
  • Να μάθουν για τους επιταχυντές και τους ανιχνευτές.
  • Να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια διαδραστική αφίσα.

Για τη δημιουργία της αφίσας επισκεφτήκαμε τον ιστότοπο https://edu.glogster.com/ και διαθέσαμε μία ώρα Φυσικής στην κατασκευή της.