Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Δημιουργική Πρακτική Κοινωνικής Λαογραφίας

Η παρούσα εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας για τη ΣΤ' Τάξη και αφορά στη διδασκαλία του 7ου Κεφαλαίου και πιο συγκεκριμένα στην ανάδειξη των ηθών και των εθίμων του τόπου μας. Η δράση αξιοποίησε τη μέθοδο μάθησης μέσω σχεδιασμού, ενώ οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και ενθαρρυντικός. Αξιοποιήθηκαν τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών σε ό,τι αφορά την αναζήτηση πληροφοριών. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο και αξιοποίησαν διάφορους ιστότοπους για την επιλογή ψηφιακού υλικού με θέμα το έθιμο που θα επέλεγαν και το οποίο θα χρησιμοποιούσαν για να ολοκληρώσουν την παρούσα δράση. Στόχος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια, τις αξίες και το περιεχόμενο της λαογραφίας ενός τόπου καθώς και να καταγράψουν διάφορα ήθη και έθιμα, έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη μιας πολιτισμικής συνείδησης, ενώ παράλληλα να δημιουργήσουν ένα κείμενο αφηγηματικής περιγραφής. Στο τέλος της δράσης δοκιμάσαμε γλυκίσματα που συνήθιζαν να τρώνε τα παιδιά τη δεκαετία του 70 και του 80 και φτιάξαμε καρτ-ποστάλ με ασπρόμαυρες φωτογραφίες εθίμων του τόπου μας... Όλα αυτά τα βάλαμε σε ένα χειροποίητο κουτί και τα χαρίσαμε... Δείτε τι δημιουργήσαμε!