Προσθέστε υπότιτλο εδώ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Οι Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο

CERN: Playing with Protons

Η Επιστήμη γίνεται προσιτή όχι μόνο σε ενήλικες χωρίς εξειδικευμένες σπουδές και σε μαθητές μόνο μεγάλων τάξεων αλλά και σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου καθώς και σε μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτός είναι και ο βασικός άξονας του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος.

Εστιάζοντας στην Κοσμολογία, την Αστρονομία, τη Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου Cern, τα μικρά παιδιά παίζουν στα δάχτυλα - κυριολεκτικά και μεταφορικά- τη σύγχρονη Επιστήμη, γίνονται αναμεταδότες της γνώσης και αναλαμβάνουν να εντάξουν στο παιχνίδι τους μικρούς και μεγάλους. Περιγράφουν και αποδίδουν τις δικές τους αναπαραστάσεις για τη σύγχρονη Επιστήμη, για τη δική τους Επιστήμη αξιοποιώντας την Τέχνη, το Πείραμα, τις Κατασκευές και φυσικά το Παιχνίδι.

Σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων, τις οποίες επιλέξαμε να ενάξουμε στο παρόν πρόγραμμα μας είναι το πρόγραμμα Playing with Protons, το οποίο υλοποιήθηκε από το εκπαιδευτικό τμήμα του Cern, με οργανωτικό υπεύθυνο τον κ. Αλεξόπουλο και με την παιδαγωγική επιμέλεια της κ. Νάντσου.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Αφενός η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την έρευνα, τη γνώση, την καινοτομία και την κουλτούρα του μεγαλύτερου εργαστηρίου σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο
 • Αφετέρου η έμπνευση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών να μεταφέρουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την ερευνητική κουλτούρα του CERN στους μαθητές τους, λειτουργώντας παράλληλα ως πρότυπα και πολλαπλασιαστικοί παράγοντες στην τοπική τους κοινωνία.
 • Τέλος στόχος είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών δράσεων μέσα και έξω από την τάξη για το σχολικό έτος 2016-17.

Στο πρόγραμμα που σχεδιάσαμε δόθηκε ο τίτλος «Επιστήμονες στο παιχνίδι» μια και κεντρικοί ήρωες είναι οι μαθητές μας που θα ολοκληρώσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και κατασκευές, παίζοντας το ρόλο του μικρού επιστήμονα.

Οι κατασκευές και τα παιχνίδια που θα δημιουργηθούν

 • α) θα παρουσιαστούν από τις σχολικές μονάδες που συνεργάστηκαν σταπλαίσια αυτού του προγράμματος και στα πλαίσια ενός ανοιχτού σχολείου στην κοινωνία. (E-Twinning)
 • β) Παράλληλα θα διεκδικήσουμε συμμετοχή στο Athens Science Festival που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2017.
 • γ) Επιπλέον, η παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί σε εκπροσώπους του Cern και ελπίζουμε τα επιτραπέζια παιχνίδια μας και το βιβλίο που θα δημιουργήσουμε να ενταχθούν στη μόνιμη συλλογή με επιστημονικά παιχνίδια που διαθέτει το ευρωπαϊκό εργαστήριο.
 • δ) Τέλος, το παρόν πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ που θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αναλυτική περιγραφή-Στόχοι

Στόχοι:

Οι μαθητές:

 • Να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Επιστήμη, εστιάζοντας στην Κοσμολογία, στην Αστρονομία και στη Φυσική.
 • Να αποκτήσουν επιστημονική κουλτούρα καθώς θα εξοικειωθούν με την Επιστημονική Μέθοδο και τον τρόπο εργασίας των Επιστημόνων.
 • Να επικοινωνήσουν και να αλληλοεπιδράσουν με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο πυρηνικής φυσικής, το CERN που βρίσκεται στη Γενεύη.
 • Να συνεργαστούν, να πειραματιστούν, να παίξουν, να δημιουργήσουν μοντέλα και θα επικοινωνήσουν με παιδιά άλλων σχολικών μονάδων.
 • Να παρουσιάσουν και να αυτοαξιολογήσουν την εργασία τους.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες Νέων Τεχνολογιών και να παρουσιαστούν τα έργα τους τόσο στον συγκεκριμένο ιστότοπο, όσο και στον ιστότοπο που δημιουργήθηκε από την κ. Κορίνα Αργιάννη, εκπαιδευτικό του 9ου Δ.Σ. Ελευσίνας, "Games of Science" https://gamesofscience.webnode.gr/