Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Το πλανητάριο στην τάξη μας!Το ηλιακό μας σύστημα


Στο κεφάλαιο 6, στο μάθημα της Γεωγραφίας οι μαθητές μαθαίνουν για το ηλιακό μας σύστημα και τη θέση της γης μέσα σε αυτό. Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, αναλαμβάνουν να μοντελοποιήσουν το ηλιακό σύστημα χρησιμοποιώντας μπάλες φελιζόλ τις οποίες αφού έβαψαν τις κρέμασαν στο ταβάνι της τάξης.

Στόχοι της δραστηριότητας

- Να κατανοήσουν την έννοια του ηλιακού μας συστήματος.

- Να γνωρίσουν τους πλανήτες και το μέγεθός τους

- Να εντοπίσουν τη θέση της Γης στο ηλιακό μας σύστημα.

Χρειαστήκαμε ένα δίωρο για να ολοκληρώσουμε τη δραστηριότητα αυτή και δουλέψαμε σε ομάδες.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.