Προσθέστε υπότιτλο εδώ

QR Code Scavenger

Ο κώδικας QR είναι ένας γραμμωτός κώδικας (barcode) δύο διαστάσεων.. Το "QR" προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων "Quick Response" (Γρήγορη Ανταπόκριση), γιατί οι δημιουργοί του είχαν ως κύριο σκοπό τα δεδομένα, που περιέχονται στον κώδικα, να αποκωδικοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα. Η σάρωση ενός κώδικα QR, γίνεται με την βοήθεια μιας εφαρμογής, η οποία μετατρέπει την κάμερα του κινητού σε σαρωτή κώδικα QR. Στην παρούσα δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες για την ανακεφαλαίωση και την ανατροφοδότηση των μαθητών. Οι Νέες Τεχνολογίες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συνδέονται άρρηκτα με τις Φυσικές Επιστήμες μια και στοχεύουν σε ριζική αναβάθμιση του ρόλου του μορφωτικού περιβάλλοντος, καλλιεργώντας στο μαθητή όχι μόνο κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις, αλλά και γενικότερες ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να αυτενεργεί, να συνεργάζεται, να εξερευνά και να διερευνά, αλλά και να αξιολογεί τις πληροφορίες συνδυάζοντας την κατανόηση των φυσικών εννοιών με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις επιστημονικές διαδικασίες. (Κόκκοτας, σ. 298)

Οι στόχοι της παρούσας δραστηριότητας είναι, οι μαθητές:

  • Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους πληροφορίες σχετικά με το CERN, το Σύμπαν, τα σωματίδια της ύλης, τα άστρα και τους πλανήτες.
  • Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και να συνεργαστούν ώστε να λύσουν τους γρίφους.
  • Να διαχειριστούν σωστά το χρόνο που τους δίνεται για να ολοκληρώσουν την επανάληψή τους.
  • Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού νέων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών (υπολογιστής ταμπλέτα, έξυπνα τηλέφωνα, εφαρμογές αποκωδικοποίησης)

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των 4 ατόμων και αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας μια αποστολή με ένα θέμα Φυσικών Επιστημών, σε σχέση με ό,τι έως τώρα έχουν μελετήσει. Οι αποστολές είναι οι εξής:

Αφού διαβάσουν την αποστολή, δίνεται σε κάθε ομάδα ένα πλάνο για το που είναι κρυμμένοι οι κώδικες QR, στους οποίους έχουν «κρυφτεί» ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές. Προϋπόθεση είναι πρώτα να σαρώσουν τον κώδικα με τη φορητή τους συσκευή. Κερδίζει η ομάδα που θα απαντήσει πρώτη σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις και θα καταφέρει να δώσει μια συνολική απάντηση στα ερωτήματα της αποστολής που έχει αναλάβει να ολοκληρώσει. 

Οι κώδικες QR κρύφτηκαν σε διάφορα σημεία του σχολείου και χρειάστηκαν δύο διδακτικές ώρες για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.