Μαθαίνω για το CERN: Ο Άγιος Βασίλης στον επιταχυντή

2017-01-02

Στα πλαίσια του προγράμματος Επίστημονες στο παιχνίδι, οι μαθητές μαθαίνουν για το ευρωπαϊκό εργαστήριο φυσικών επιστημών στον κόσμο, το CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Έπειτα ζωγραφίζουν ένα παραμύθι με θέμα τον Άγιο Βασίλη και μεγάλο επιταχυντή του Cern. 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις δημιουργίες των μαθητών!