Φιλαναγνωσία On Line! Ποιος μπορεί να σπάσει τον κώδικα του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

2016-11-24

Γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που παρέχονται μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, όπως είναι η διαδραστικότητα, η συνεργασία και η συνεισφορά δημιουργήσαμε αυτόν τον ιστότοπο ώστε να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους και να δημιουργηθεί ενθουσιασμός με παιγνιώδεις δραστηριότητες, να ενθαρρυνθεί η κοινωνική αλληλεπίδραση με επικοινωνία, συνεργασίες, ανταλλαγές, διαμοιρασμό και οικοδόμηση της γνώσης. Τέλος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν διασκεδάζοντας.

Στηριχθήκαμε στα παραπάνω και δημιουργήσαμε την παρακάτω δράση:

Φιλαναγνωσία On Line!