Πουαντιγισμός

2016-11-22

«Δημιουργήστε ένα έργο με την τεχνοτροπία του πουαντιγισμού.»

Μέσα σε ένα δίωρο οι μαθητές ανέλαβαν να ολοκληρώσουν το έργο τους, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για την τεχνοτροπία του πουαντιγισμού. Δείτε τα έργα των μαθητών!