Το ηλιακό μας σύστημα

2016-10-17

Στα πλαίσια του προγράμματος Επιστήμονες στο παιχνίδι και εξαιτίας του 6ου κεφαλαίου στο μάθημα της Γεωγραφίας οι μαθητές μαθαίνουν για το ηλιακό μας σύστημα και τη θέση της γης μέσα σε αυτό. Αναλαμβάνουν να μοντελοποιήσουν το ηλιακό μας σύστημα χρησιμοποιώντας μπάλες φελιζόλ τις οποίες αφού έβαψαν, κρέμασαν στο ταβάνι της τάξης.