Το Κύτταρο

2017-01-22

Την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε για τα κύτταρα και τους οργανισμούς που αποτελούνται από αυτά. Απαντήσαμε σε ερωτήσεις όπως: Τι είναι κύτταρο; Όλοι οι οργανισμοί έχουν κύτταρα; Τι είναι μονοκύτταρος και τι πολυκύτταρος οργανισμός; Πόσο κινδυνεύουμε από τους μονοκύτταρους οργανισμούς; 

Συμπληρώσαμε φύλλο εργασίας με τα μέρη του κυττάρου (ζωικά και φυτικά) και στο τέλος τα χρωματίσαμε!

Απολαύστε την εργασία μας  πατώντας στον παρακάτω σύνδεμο, ή πηγαίνοντας στο βασικό μενού και πατώντας στις Εργασίες μας.